Home Turism Volax, byn av granitklippor

Volax, byn av granitklippor

by Hello From Greece

Helt annorlunda än resten av byarna, främst på grund av landets morfologi men också på grund av invånarnas poetiska läggning –besökaren tillägnas olika verser av stora poeter skrivna på dörrar, väggar, ugnar och på andra ställen-, är Volax, ungefär i mitten av ön. Byn har fått sitt namn av de stora granitklipporna i olika utformningar och storlekar, som ofta liknar ansikten, djur eller föremål / delar av bosättningen, granitstenblock som är utspridda överallt.

Under vilken period den byggdes är inte bestämt, men den anses vara en av de äldsta på ön. Den är troligen postbysantinsk medan den tros ha funnits under medeltiden. Enligt fynd som har gjorts var det vidare området bebott redan före 2 000 f.Kr.

Här, på 284 meters höjd, bor, året runt 53 fast bosatta, vars huvudsakliga sysselsättning är korgvävning med underbara konstruktioner som du säkert kommer imponeras av.

Om du kommer till Tinos skulle det vara ett stort misstag att inte besöka byn.

Marni Hadjiemanouil

Related Articles

Leave a Comment