Home Nyheter & Intervjuer Demetris Karavassilis: En teknokrat i ledningen för turismen

Demetris Karavassilis: En teknokrat i ledningen för turismen

by Hello From Greece

Namnet Dimitris Karavasilis har varit tätt sammanknutet till turismen och det inte utan anledning. Nästan 20 år i ledningen av de två största hotellen i Alexandroupolis, känner han till turismen bättre än någon annan och under intervjun när han pratade med www.hellofromgreece.se förklarade han exakt hur det hela ligger till… Den framgångsrika direktören för Grecotel Astir och Egnatia hotell i Alexandroupolis, hänvisade till pandemins två år och dess effekter på global nivå, han pratade om dagen efter och naturskönheten som finns i Evros, och som fortfarande har mycket att erbjuda den europeiska turismen.

Herr Karavasilis, jag antar att perioden mellan 2020 till 2022 förmodligen var den svåraste för hotellbranschen…

Det var verkligen en väldigt svår period, inte bara för hotellen utan i allmänhet för hela landet. Dels hade vi den ekonomiska krisen och incidenterna vid gränsen till Turkiet, som skapade en mycket obehaglig situation för vårt land, vad gäller att locka besökare, och dels kom pandemin. Vilket var något som påverkade alla globalt.

Men inte alla länder drabbades lika mycket av pandemin…

Det är logiskt och man förväntar sig att länder som är ekonomiskt starkare och mer utvecklade än vissa andra har hanterat och kan hantera covid-19 mer effektivt och med färre förluster. De övervann pandemins kriser med färre chocker, jämfört med länder som inte har samma ekonomiska makt på världskartan.

Anser du att vi som land var förberedda på detta?

För något sådant här och i så stor utsträckning tror jag aldrig att någon av oss var förberedd. Varken på personligt eller affärsmässigt plan. Och av denna anledning såg vi – särskilt under pandemins första år – många länder på knäna ekonomiskt, oförmögna att klara av allt som vi upplevde och stod inför enorma problem, som hade en inverkan på andra områden också

En verkligen imponerande panoramisk vy över de två hot

Tycker du att Alexandroupolis hanterade hela den här situationen bra?

Pandemikrisen har, som vi alla vet, skapat enorma problem i alla världens ekonomier, och ännu mer i Grekland och speciellt i små städer som Alexandroupolis. Trots allt detta tror jag att på grund av ansvaret som stadsborna visade, det allvar de visade i hanteringen av covid-19, liksom det mycket korrekta och omedelbara svaret från de anställda på vårt universitetssjukhus, med all medicinsk och vårdpersonal, gick det väldigt bra för Alexandroupolis ur hälsosynpunkt. Speciellt som vi nu vet de stora ekonomiska konsekvenserna som denna situation innebar och fortsätter att innebära för hela världen.

Var de senaste två åren svårare för Alexandroupolis?

På grund av sitt geografiska läge fick Alexandroupolis, förutom covid-19 och alla dess konsekvenser, även stå inför en stor migrationskris vid gränsen till Turkiet. Försämringen av förbindelserna med grannlandet påverkade avsevärt turist- och kommersiell aktivitet, vilket resulterade i en ytterligare minskning av de ekonomiska indikatorerna i vår region. Vi hoppas att situationen snart normaliseras och att vi kommer tillbaka på utvecklingens väg. Naturligtvis gör den internationella miljön i övrigt det svårt och hjälper inte tillräckligt i den här riktningen.

Tror du att vi som stad har påverkats mer eller mindre än andra områden?

Som jag nämnde ovan är Alexandroupolis´ geografiska läge speciell. Det faktum att det är tillgängligt med alla transportmedel, hjälpte vår stad att klara sig mycket snabbare än andra regioner i vårt land och särskilt de grekiska öarna. Vår regions närhet till Balkanhalvön har varit och fortsätter att vara ett kraftfullt utvecklings- och ekonomiskt verktyg i våra händer.

Hotellets sviter med egen pool, som kan tillfredsställa även de mest krävande gästerna

Du nämnde också ovan den viktiga roll som universitetssjukhuset i Alexandroupolis (PGNA) spelat i hela den här situationen.

Exakt. Alla de som reagerade omedelbart och effektivt under pandemin är värda ett stort tack. Från första dagen stod PGNA i frontlinjen och visade en säkerhet och ett lugn, vilket både invånarna i vår region och de som besökte vår ort och stad behövde.

Jag läste ett uttalande i en av dina tidigare intervjuer, där du sa att vi kommer att återgå till en normalitet i mitten av 2022… Jag tror att du föll rätt i dina förutsägelser.

Då kanske det här scenariot eller, som du sa, denna förutsägelse verkade något optimistisk. Lyckligtvis hade jag rätt och vi ser faktiskt att turistsäsongen för 2022 har börjat mycket dynamiskt. Och faktiskt görs detta på en sådan nivå att vi i år också kunde konkurrera med turistsäsongen 2019, som var en av de bästa och mest lönsamma för vårt land. Låt oss hoppas att denna trend fortsätter och varför inte bli ännu bättre.

Men covid-19 finns fortfarande i våra liv…

Att turistsäsongen har börjat starkt för vårt land betyder inte på något sätt att vi lämnar pandemin och vårt individuella ansvar bakom oss. covid-19 finns kvar i våra liv, ändå är vi nu förberedda, har erfarenheten och kunskapen för att hantera det och har strukturer och medel för att hantera och innehålla det. Vi glömmer aldrig vårt individuella ansvar gentemot andra, vare sig de är medborgare eller besökare i vår stad.

Med ett stort leende som visar att han kan turismen väl, välkomnade Dimitris Karavasilis oss till sitt kontor

Hur skulle du beskriva Alexandroupolis som ett semestermål? Vilken är stadens och Evros-områdets styrka?

Alexandroupolis och Evros i allmänhet är ett mycket attraktivt resmål. Varenda en av våra besökare känner gästfriheten och värmen från dess invånare från första stund. Vi får inte heller glömma att i vårt område kan varje besökare lära känna och uppleva existensen av två kulturer (öst och väst). Jag tror att det i sig är en unik upplevelse. Utöver detta är vår region även utrustad med en månghundraårig historia, som kombineras med en rik naturmiljö, som fascinerar varje besökare, med äktheten i de bilder och föreställningar som de kommer att uppleva. Alexandroupolis täcker verkligen hela spektrumet och aktiviteterna inom massturismen, samtidigt som det erbjuder alternativa former.

Kan du ge oss några exempel?

De ekosystem som finns i området, såsom Evrosdeltat och Dadia-skogen, bergsvägar, vandringar, besök på kloster- och kyrkplatser, våra arkeologiska platser och agroturism, är några av de unika upplevelserna som någon kan uppleva i vårt område.

Är ansträngningen och arbetet som görs för stadens reklam och utvecklingen av turismen vad hotellägarna och affärsmännen vill ha?

Detta är ett stort ämne som verkligen väcker mycket debatt. När du är i turismbranschen ser du saker mer detaljerat. Jag anser att insatserna för att främja vår region bör vara mer samordnade och mer specialiserade och naturligtvis bör detta göras av människor som känner och älskar vår region, känner till turismen och naturligtvis dess behov. Kort sagt, det krävs fortfarande mycket arbete på detta område, eftersom vår region verkligen behöver och förtjänar det.

Modern estetik, elegans och komfort är de element som kännetecknar hotellen Grecotel Astir och Egnatia i Alexandroupolis

Du har varit i hotellbranschen i flera år. Enligt din erfarenhet, vad skulle kunna göras bättre för att främja Alexandroupolis och Evros i allmänhet?

Saker och ting är väldigt enkla och det vi kan verkligen inte komma och säga att… vi har upptäckt något…

Tydliga mål måste sättas, vad gäller de marknader som är av intresse för vårt land

Det måste finnas en mycket tydlig och målinriktad marknadsplan

Att främja vår region i tid

Jag anser att vi måste ha en rationell prispolitik för företag inom turistsektorn och marknadstillfredsställelse när det gäller förhållandet mellan kvalitet och pris (kostnad)

Och slutligen bör vi vara redo att kontinuerligt möta marknadens behov, eftersom de förändras i snabb takt. Det är mycket viktigt att ha en tydlig bild av de nya trenderna och kraven…

Vad mer behöver göras utöver reklam?

Visst bidrar det harmoniska samarbetet mellan lokala myndigheter, staten och organisationer och företag som är involverade i turism till vidare utveckling. Det är också viktigt att skapa turistpoler, så att de är ett incitament för människor att besöka dem. En bättre turismutbildning är också ett annat kraftfullt verktyg för att utveckla turismen. Till allt detta kan läggas förbättringen av alla bilder av infrastrukturen, som stödjer och är direkt relaterade till turismen.

Så det finns utrymme för ännu bättre saker i Evros…

Det finns alltid en sådan möjliughet.. Det bästa är trots allt det godas fiende…

Turistsäsongen har börjat. Kommer det här året att bli en hektisk sommar för Alexandroupolis?

Än så länge är bilden mycket uppmuntrande. Både mängden av turister och intäkterna hittills, kan konkurrera med turistsäsongen 2019, som var en av de bästa för vårt land. Och vi hoppas förstås på en ännu bättre uppföljare.

Ett toppmodernt gym väntar på alla som vill hålla sig i form under semesterperioden

Har händelserna i Ukraina och kriget med Ryssland påverkat turiströrelsen i år?

Det har påverkats ganska mycket och därför tror jag att vår uppmuntrande image i år får ännu mer värde. Det råder brist på turister från Ukraina och Ryssland, samtidigt som inresan av turister från Turkiet också har påverkats. Rörelsen på den turkiska marknaden är på en mycket låg nivå, på grund av de interna problemen i grannlandet och i kombination med den turkiska lirans fall och relationerna med vårt land, inser man att turisternas ankomst med rätta är något begränsad detta. år.

Vilka länder har föredragit vår stad i år?

Det är många besökare från Bulgarien, Rumänien och länderna i fd Jugoslavien. Tyvärr saknas den rysska och turkiska marknaden ganska mycket. Liksom den forna Sovjetunionens länder, som under 2019 hade fått en betydande andel av turistmarknaden i vår stad.

Dimitris Karavasilis är optimistisk om framtiden för turismen i Alexandroupolis och Evros.

Avslutningsvis vill jag ha en kommentar från dig och en lyckönskning inför sommaren…

Det är viktigt för oss alla att förstå att vi någon gång måste skaffa oss turismkunnighet, för besökaren kan numera jämföra de områden han besöker med andra, för att jämföra platser, beteenden och alternativ som erbjuds honom. Vi måste år efter år förbättra och uppgradera alla strukturer och medel vi har. Jag hoppas och önskar att denna sommar markerar början på en ny turismsida, både för vår region och för vårt land.

Marni Hadjiemanouil

Related Articles

Leave a Comment