Home Turism Andros fyr

Andros fyr

by Hello From Greece

det är från den årliga upplagan av Andros΄ tidning, ”EVANDROS”

Redan uppifrån, när du går ner mot Andros΄ Chora (huvudorten), fängslas din blick av dess fyr, Tourliti-fyren som den kallas, som står högt och ensligt ungefär i mitten av bassängen som bildas av havet. Stående på en klippa har den lyst upp vägen för sjömän i mer än 120 år.

Den är den enda i Europa, som är byggd på en klippa som låg i havet när den byggdes 1887. Den fungerade först 10 år senare, i januari 1897. Dess höjd är 7 meter, dess brännhöjd – d.v.s. avståndet från den punkt där fyren avger ljus till havsytan – är 36 meter och dess stråle – d.v.s. dess siktradie från fartygen – på 11 nautiska mil.

Det är den första ”automatiska” fyren i Grekland, som inte krävde övervakning samtidigt som tekniken gav den stor tillförlitlighet. Under andra världskriget bombades den och förstördes för att fungera igen år 1950, med återuppbyggnaden av nätverket av fyrar i Grekland, som en acetylenmaskin på ruinerna av den gamla, medan år 1994 rekonstruerades den i sin ursprungliga form med en donation från familjen Goulandris.

Tourlitis-fyren har rest vida över som en del av frimärksserien ”Fyrarna i Grekland” från det grekiska postkontoret, vilket gjorde det känt över hela världen.

Marni Hadjiemanouil

Related Articles

Leave a Comment