Home Nyheter & Intervjuer Svensk-grekiska handelskammaren

Svensk-grekiska handelskammaren

by Hello From Greece

K. Frangogiannis: Skapande av nya bilaterala ekonomiska band med Sverige

Under sitt tvådagars arbetsbesök i Sverige, närvarade den grekiske biträdande utrikesministern för ekonomisk diplomati, Kostas Frangogiannis, vid invigningen av den svensk-grekiska handelskammarens filial i Stockholm i förrgår och genomförde en rad kontakter med politiska och ekonomiska tjänstemän i Sverige med syftet att utöka de ekonomiska förbindelserna mellan de två länderna.

Även Greklands ambassadör i Sverige, Andreas Fryganas, samt alla hans medarbetare från den grekiska ambassaden i Stockholm, närvarade.

Beträffande den svensk-grekiska handelskammarens filial sade Frangogiannis i sin hälsning att ”det skapades av behovet av en institution, som kommer att vara en referenspunkt för grekiska affärsmän som vill utveckla handelsförbindelser med Sverige, eller vara verksamma i detta land”.

Han uppskattade att ”med en dynamisk närvaro i Grekland kommer filialen att fungera som en språngbräda för nya bilaterala, inte minst, ekonomiska band”. Som en symbolisk gest, knöt ministern bandet med de två ländernas färger ihop vid invigningsceremonin.

Vid invigningen deltog även den svensk-grekiska kammarens ordförande, Ourania Patsiopoulou, och filialens ordförande, Marcus Pettersson som tackade deltagarna

samt även ambassadören, Charlotte Sammelin, enhetschef för enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad och tidigare svensk ambassadör i Grekland.

Vid presentationen av den svensk-grekiska kammaren under invigningen deltog borgmästaren i Östersund Effie Kourlos, vice ordförande i Solnas kommunfullmäktige Georgios Kontorinis, den tidigare riksdagsledamoten Sotiris Dellias, de välkända affärsmän och kvinorna Thomas Georgiades, från Stenhus Fastigheter i Norden AB, Anastasia Georgiadou från Alminia AB, syskonen Loizos och Korina Papadopoulos från Fontana Food AB, Panos Papadopoulos, den välkända journalisten och författaren Alexandra Paschalidou, direktören för Greklands turistkontor i Norden och de baltiska länderna, Pavlos Mourmas, ordföranden för de grekiska föreningarnas och samfundens federation i Sverige, Moses Nikolaidis och ordföranden för kulturhuset i Stockholm, Apostolos Papakostas.

Alla deltagare riktade ett stort tack till Nina Hornewall, Apollos kommersiella chef som höll evenemanget på sina kontor.

Under diskussionerna, som ägde rum i en god atmosfär bland gästerna, välkomnades det nya initiativet att skapa en pelare för kommunikation och koppling mellan de två länderna och deras näringsliv.

Möte med utrikeshandelsministern

En översikt över de bilaterala handelsförbindelserna mellan de två länderna och utsikterna för deras främjande gjordes under det möte som Frangogiannis hade med utrikeshandelsministern samt minister med ansvar för nordiska frågor, Anna Hallberg. Samtidigt utvärderades investeringsmöjligheterna i Grekland, inom energi, innovation och teknik, såväl som den geopolitiska situationen och effekterna på Europas självförsörjning på energiområdet, samtidigt som den nya rollen som Grekland förvärvar som ett energinav pga investeringen med FSRU (Floating Storage and Regasification Unit) i Alexandroupolis. Under sitt två dagar långa besök fick den biträdande utrikesministern även möjlighet att besöka kontoren för Svenskt Näringsliv, Business Sweden och Northvolt, samt Solna kommun, som är en förebild för dess tillväxt.

Besök hos Svenskt Näringsliv

På Svenskt Näringslivs kontor träffade Frangogiannis vd:n Jan-Olof Jacke. Svenskt Näringsliv är den största och viktigaste företagarföreningen i Sverige. Den representerar 49 organisationer och 60 000 företag med mer än 1,6 miljoner anställda. Ämnet för mötet var att undersöka de affärssamarbetsmöjligheter som finns inom områden av gemensamt intresse, främjandet av Grekland som investeringsdestination för medlemmarna i förbundet, samt undersökningen av samarbetet med de behöriga grekiska myndigheterna.

Besök på Business Swedens kontor

På Business Swedens kontor träffade den biträdande utrikesministern även Business Swedens vice vd Nina Lindberg som är ansvarig för Europa, Mellanöstern och Afrika. Business Sweden ägs gemensamt av den svenska staten och det svenska näringslivet, med uppdrag att hjälpa till att både attrahera och genomföra utländska direktinvesteringar samt att hjälpa svenska företag med utåtriktning. Ämnet för diskussionerna med Lindberg var utforskningen av möjligheten att tatillvara de bästa metoderna, samt samarbetet med Enterprise Greece (det officiella organet för den grekiska staten, under överinseende av utrikesministeriet, för att främja investeringar i Grekland).

Besök på Northvolts kontor

Ett av de största projekten för att påskynda den gröna omställningen i Sverige presenterades av Northvolts chefer för den grekiska biträdande utrikesministern på företagets huvudkontor i Stockholm. Vi pratar om en tillverkare av högpresterande litiumjonbatterikomponenter, som nyligen fullbordade byggandet av en så kallad gigafabrik i norra Sverige (Skellefteå), som i sin slutliga form förväntas täcka en yta på 500 000 kvadratmeter och sysselsätta över 3 000 människor och 300 robotar, som uteslutande ska förbruka grön energi. Northvolt planerar redan att tillsammans med Volvo bygga en gigafabrik till, i Göteborg, samtidigt som man har undertecknat ett samarbetsavtal med delstaten Schleswig-Holstein i Tyskland för en tredje gigafabrik.

Under mötet höll Northvolts chefer en presentation om affärsmodellen och företagets framtidsutsikter. Frangogiannis presenterade investeringsmöjligheterna för stora innovationsprojekt i Grekland, samtidigt som det gjordes en grundlig presentation av de motivationer till utländksa direktinvesteringar, som den grekiska regeringen utarbetat för de områden som drar ner på användingen av brunkol. En särskild diskussion hölls om projektet ”Astypalea Smart and Sustainable Island” samt om projektet ”GR-eco Islands”.

Besök i Solna kommun

Stadens borgmästare, Pehr Granfalk fick tillfälle att presentera Solna kommuns investeringar och affärsprestationer för Frangogiannis, vid dennes sista möte innan han återvände till Aten. Solna kommun fungerar som förebild på grund av dess tillväxt de senaste tjugo åren, från att ha varit en marginaliserad kommun till en storstad i Stockholmsområdet med enorm affärsverksamhet och investeringar, och som attraherar stora företag som tex Scandinavian Airlines, Skanska, NextJet, Vattenfall, Telia, ICA etc. men också stora organisationer som Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, European Centre for Disease Prevention and Control och Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

Related Articles

Leave a Comment